Telefonia. Kontratazioa


Kontratazioa: kontratua sinatzea, aldatzea eta amaitzea

Telefoniaren ​eta ​interneten ​kontratazioa ​pertsonalki ​egin daiteke​, ​denda batean ​edo ​saltzaileen ​bisita ​baten ​bitartez​; ​telefonoz​, ​operadorearen arreta​-​zerbitzuaren ​bidez​; ​edo ​internete​z​, ​web​-​orriko ​formularioa ​betez​. Hautatzen ​den ​bidea ​edozein ​dela ​ere​, ​enpresak ​kontratua ​idatziz ​edo euskarri ​iraunkorrean ​eman ​behar ​dizu​, ​hala ​eskatzen ​baldin baduzu​. 

Eskabidea ​telefonoz​, ​internetez ​edo ​saltzaileen ​bisita ​espontaneoaren bitartez ​izapidetzen ​baduzu​, ​14 ​egun ​dituzu ​atzera ​egiteko ​eskubidea baliatzeko​; ​hau ​da​, ​kontratua ​indarrik ​gabe ​uzteko​, ​inolako ​azalpenik ​eman beharrik ​eta ​penalizaziorik ​gabe​. ​Halaber​, ​telefonoz edo internetez kontratatzen ​duzun ​eskaintzak ​web​-​orrian ​argitaratutakoak ​ez bezalako baldintzak ​baditu​, ​eskaintzaren ​baldintzak eta iraupen epea ​jasotzen dituen ​dokumentu ​bat ​helarazi ​beharko ​dizu ​operadoreak​, ​15 eguneko epean​. 

Kontratuek​, ​gutxienez​, informazio ​hau ​jaso ​behar ​dute​: 

 • Operadorearen ​izena ​edo ​izen ​soziala ​eta ​he​lbidea​.
 • Bezeroarentzako laguntz​a​-​telefonoa ​eta​, horrela ​badagokio​, ​zerbitzua ​eskuratzeko ​beste bideak​. ​
 • Eskaintzen ​den ​zerbitzuaren ezaugarriak ​eta ​kontratuan ​jasotzen diren ​prestazioen deskribapena​. ​Halaber​, deskonexioeskubidea ​jaso behar ​du​, ​baita ​hori ​baliatzeko ​modua ​ere​. ​
 • Zerbitzuaren ​kalitatemaila indibidualak, ​ez​-​betetzeetarako ​kalte​-​ordainak ​eta ​horiek ​automatikoki ematen ​diren ​edo​, ​bestela​, ​erabiltzaileak ​eskatu ​behar ​dituen​. ​Horrez ​gain​, hasierako ​konexioaren hornikuntza​-​denbora ​aipatu ​behar du​.
 • ​Zerbitzuen ​prezioak eta gainerako baldintza ekonomikoak​, ​kontzeptuak eta ​zerbitzuak ​banakatuta​. ​Era ​berean​, ​mantentze​-​tarifen ​eta ​-​kuoten inguruko ​informazio ​eguneratua ​lortzeko modua ​zehaztu ​behar da​​. ​
 • Kontratuaren ​iraupena. ​Adierazi ​behar ​da ​ea ​gutxieneko epeak ​badauden kontratatzeko ​edo berritzeko​, ​eta ​zein ​izango ​liratekeen ​ondorioak kontratua betetzen ez bada​. ​
 • Zerbitzu​-​kontratuaren ​eta ​beste kontratubatzuen ​artean ​dauden ​loturen ​xehetasuna​, ​halakorik ​badago​; ​zenbait terminal ​telefoniko ​batzuen ​erosketaren ​ingurukoak ​besteak ​beste. ​
 • Kalteordain​en ​eta ​diru-​ ​itzultzeen ​politika ​eta ​mekanismoak​, ​baita  zenbatekoak ​zehazteko ​metodoa ​ere​. ​
 • Mantentzezerbitzuaren ​ezaugarriak​.
 • Kontratua ​azkentzeko eta berritzeko ​arrazoiak ​eta ​moduak​. ​Edozein kasutan​, ​pertsonak​, ​bi ​egun ​lehenago ​jakinarazita ​gutxienez​, ​kontratua amaitzeko ​alde ​bakarreko ​erabakia ​hartzeko ​eskubidea ​duela ​jaso ​behar du​, ​baita ​horretarako ​prozedura ere​. ​
 • Bezeroarentzako ​arretazerbitzuarekin harremanetan jartzeko ​datuak​: posta ​helbidea​, ​posta elektronikoa​, ​telefonoak​, ​web​-​orria ​eta ​gainerakoak. Legearen ​arabera ​operadoreak ​argitaratu ​behar ​duen ​informazioa jasotzen ​duen ​web​-​orria.
 • Datu pertsonalen tratamendua​ri ​buruzko informazioa​. ​Indarreko ​araudiaren ​arabera ​dagokionean​, ​sareak ustiatzerakoan ​eta ​komunikazio ​elektronikoen ​zerbitzuak ematerakoan datuei ​emango ​zaien ​babesari ​buruzko ​informazioa. 
 • Operadoreak ​a​skatasunez ​erabaki ​dezake ​zenbat ​denbora ​beharko ​duen zure ​linearen ​konexioa ​gaitzeko​. ​Epe ​bat ​betetzeko ​obligazioa ​duen enpresa ​bakarra ​Zerbitzu ​Unibertsala ​ematen ​duen ​konpainia ​da​; ​60 eguneko ​gehieneko ​epea ​dauka ​telefonia finkoko ​hasierako sare​-​konexioa ​eskaintzeko​, ​eskabidea ​jasotzen ​duenetik ​hasita.​ 

Kontratua ​aldatzea  

Klausuleta​n ​jasotzen ​diren ​berariazko ​kasuetan ​baino ​ezin ​da ​aldatu kontratua. 

Zure ​konpainiak ​baldintzak ​aldatzeko ​alde bakarreko e​rabakia ​hartzen badu​, ​gutxienez ​hilabete bat ​lehenago ​jakinarazi ​behar ​dizu​; ​halaber​, jarraitzeko ​konpromisoa ​sinatuta berri ​eman ​behar ​dizu​. ​Operadoreek ​fakturan ​ohar ​bat erantsi ​ohi ​dute betebehar ​hori ​betetzeko​. ​Aldaketa ​ohikoenetako ​bat ​zerbitzuak hobe​tzeagatik ​tarifa ​i​gotzea izaten da​. 

​Kontratua ​amaitzea  

Edozein uneta​n ​kontratuaren ​amaiera ​eskatzeko ​eskubidea ​duzu​. ​Hala ere​, ​jarraitzeko ​konpromisoa ​sinatu ​bazenuen ​edo ​epeka ​edo ​hileroko kuota ​batez ​ordaintzeko ​mugikor ​bat ​erosi​, ​penalizazio ​bat ​ezarri ​ahal izango ​dizute. 

Kontratuaren ​amaiera ​bi ​lane​guneko aurrerapenarekin ​eskatu ​behar ​duzu gutxienez. ​Zure ​konpainiak ​ezin ​izango ​dizu ​epe ​hori ​amaitu ​ondoren emandako ​zerbitzurik ​fakturatu​. 

Izapidea ​telefonoz egiten​ ​baduzu,​ ​kudeaketaren ​erreferentziazenbakia adierazi ​behar ​dizute​, ​eta ​hori ​egiaztatzen ​duen ​dokumentua ​edozein euskarritan ​bidal ​diezazutela ​eska eskatzeko ​eskubidea ​duzula ​jakinarazi. 


2021-01-21
Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasuna – EHKB

Utzi iruzkina

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude